Rabu, Ogos 05, 2020

MAKLUMBALAS KEPUASAN PELANGGAN LUAS
Bahagian 1
TARIKH BERURUSAN*
MMDDYYYY
--------------------------
ORGANISASI PELANGGAN
Clients Organization*
Kerajaan
(Public)
Swasta
(Private)
Lain-lain: (sila nyatakan) .............
Others: (Please state) :  
CAWANGAN / UNIT ANDA BERURUSAN
Which Unit Are You Dealing *
Seksyen IRBM (Pengurusan Lembangan Sg. Bersepadu)
Seksyen ICM (Pengurusan Pantai Bersepadu)
Seksyen Sumber Air
Seksyen Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia
Unit Korporat
Unit Teknologi Maklumat
Unit Audit Dalam
JENIS URUSAN YANG ANDA LAKUKAN DI LUAS (Pilihan jawapan boleh melebihi satu [1])
The Nature Of Dealing At LUAS (answer may be more than one [1]) *
Pentadbiran / Kewangan
Administration / Finance
Perkhidmatan
Service
Mesyuarat / Perbincangan
Meeting / Discussion
Khidmat nasihat
Counselling
Aduan
Complaint
Lain-lain : (sila nyatakan) ............................
Others : (please state) :  
KEKERAPAN ANDA BERURUSAN DENGAN LUAS (PURATA SEBULAN)
Frequency Of Dealing (Average In A Month) *
Sekali
Once
2-5 kali
2-5 times
6-9 kali
6-9 times
10 kali dan ke atas
10 times and over
CARA ANDA BERURUSAN DENGAN LUAS
Medium Of Communication When Dealing With LUAS *
Telefon
Telephone
E-mel / Portal
E-mail / Portal
Surat
Mail
Temujanji
Appointment
Kaunter Perkhidmatan
Reception Counter
Forum rasmi (mesyuarat/seminar/bengkel/ dialog)
Official forum (meeting/seminar/workshop/dialogue)

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26