Seksyen IRBM

Dengar teks ini

Fungsi Seksyen

  • Menyelaras, mengawalselia dan menguatkuasakan pemberian Kebenaran Bertulis bagi aktiviti pengubahan sumber.
  • Menyelaras dan mengawalselia pemberian lesen pelencongan air bagi aktiviti penjanaan elektrik mengikut kadar caj yang ditetapkan.
  • Menyediakan dan melaksanaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu ( IRBM ).
  • Menganalisa, mengkaji,menyiasat dan melaporkan kepada urusetia (JAS) berkenaan Laporan Penilaian Impak Alam Sekitar ( EIA ) dan Pelan Pengurusan Alam Sekitar ( EMP ) di setiap lembangan sungai dan menyarankan cadangan yang sesuai.
  • Menyelaras dan mengawalselia penguatkuasaan punca pencemaran melalui Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Sungai Negeri Selangor dan Pasukan Petugas Mengawal Pencemaran Sg. Selangor, Sg. Klang dan Sg. Langat termasuk pengurusan kawasan tadahan Tasik Putrajaya.
  • Menganalisa dan memantau Paras Air Empangan di Negeri Selangor.

Carta Seksyen IRBM Pelan (Pelang Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu)Carta Seksyen IRBM (Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu)