Loader
Logo LUAS
Print

Abstraksi Sumber Air

Aktiviti Pengubahan Sumber

Kemasukan dan Pelepasan Bahan Pencemar

Navigasi Jalan Air Pedalaman

Pelesenan Pelencongan Air bagi Penjanaan Elektrik

Abstraksi Sumber Air

Borang Permohonan

Chevron

U011-F4-001 : Permohonan Kebenaran Menggali Telaga

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 290

U011-F4-002 : Permohonan Lesen Abstraksi Air Bumi

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 182

U011-F4-002A : Rekabentuk Telaga

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 145

U011-F4-002B : Langkah Pengepaman

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 129

U011-F4-002C : Rekod Luahan Tetap

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 113

U011-F4-002D : Rekod Ujian Pemulihan

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 246

U011-F4-003 : Permohonan Pembaharuan Lesen Abstraksi Air Bumi

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 261

U011-F4-004-00: Permohonan Baharu Kebenaran Abstraksi Air Permukaan

Diterbitkan pada : 2022-03-14Dikemaskini pada : 2022-04-18Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 244

U011-F4-005-00: Permohonan Kebenaran Abstraksi Air Permukaan

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 172

U011-F4-006 : Permohonan Penutupan Telaga & Muka Sauk

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 135

Panduan Permohonan

Chevron

U011-M3-003-00 : Panduan Prosedur Penutupan Telaga

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 253

U11-M3-004-00   : Panduan Pemasangan Meter

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 235

U11-M3-005-00   : Panduan Pengiraan Caj Selain Menggunakan Flowmeter

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 162

U11-M3-006-00   : Panduan Prosedur Penutupan Muka Sauk

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 144

U011-M3-001-01 : Panduan Permohonan Lesen Abstraksi Air Bumi

Diterbitkan pada : 2023-03-22Dikemaskini pada : 2023-03-23Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 8

U011-M3-002-01 : Panduan Permohonan Lesen Abstraksi Air Permukaan

Diterbitkan pada : 2023-03-23Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 3

Senarai Semak

Chevron

U011-L5-001-00 : Senarai Semak Permohonan Menggali Telaga

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 128

U011-L5-002-00 : Senarai Semak Permohonan Baharu Lesen Abstraksi Air Bumi

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 152

U011-L5-003-00 : Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen Abstraksi Air Bumi

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 137

U011-L5-004-00 : Senarai Semak Permohonan Baharu Lesen Abstraksi Air Permukaan

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 165

U011-L5-005-01 : Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen Abstraksi Air Permukaan

Diterbitkan pada : 2022-03-14Dikemaskini pada : 2023-03-23Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 160

U011-L5-006-00 : Senarai Semak Permohonan Penutupan Telaga & Muka Sauk

Diterbitkan pada : 2022-03-14Oleh : NurliyanaJumlah Muat Turun : 114

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram