Sidebar

09
Sun, May

Unit Pelesenan

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Pelesenan

  • Menyelaras semua permohonan, pengeluaran dan pemantauan lesen-lesen yang dikawal selia oleh Lembaga. Berikut adalah senarai lesen yang dirujuk :
  1. Lesen Abstraksi Air Bumi                                                     
  2. Lesen Air Permukaan                                                
  3. Kebenaran bertulis aktiviti Pengubahan Sumber
  4. Lesen Kemasukan dan Pelepasan Bahan Pencemar
  5. Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman
  6. Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik