Sidebar

11
Tue, May

Unit Hidrologi

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Hidrologi

  • Merancang dan mengoperasikan Pusat Kawalan LUAS Intelligent Support System (LiSS) bagi memastikan pengurusan sumber air secara holistik.
  • Menyelaras dan menyelenggara stesen pemantauan kuantiti dan kualiti air bagi memastikan kelangsungan pembekalan data ke Integrated Water Resource Information System (IWRIMS).