Sidebar

20
Thu, Jan

NETWORK OF ASIAN RIVER BASIN ORGANIZATION (NARBO) INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (IWRM) TRAINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tools
Typography

Pada 5 - 8 Februari 2018 yang lalu, Lembaga telah menganjurkan satu bengkel NARBO di Hotel Grand Bluewave, Shah Alam. Antara objektif penganjuran bengkel adalah bagi meningkatkan kapasiti pelaksanaan IWRM bagi setiap pemilik berkepentingan dalm pengurusan sumber air, mengenal pasti peranan-peranan agensi-agensi dan pihak berkepentingan termasuk sektor perniagaan dan swasta mengikut tema bengkel, sebagai medium perbincangan bagi setiap ahli khususnya berkenaan perancangan tahunan NARBO dan perkongsian pengalaman dan maklumat mengenai pelaksanaan IWRM di kalangan ahli yang terdiri daripada pelbagai pihak berkepentingan. Dengan adanya bengkel ini diharap dapat membawa Negeri Selangor ke peringkat antarabangsa sebagai salah sebuah negeri di Malaysia yang mempunyai pengurusan sumber air yang terbaik dan menjadi rujukan dalam dan luar negara.

NARBO2 DJI 0026