Sidebar

08
Sat, Aug

Pemakluman

Tools
Typography

Adalah dimaklumkan bahawa muka sauk Sg. Labu dan LPA Salak telah beroperasi sepenuhnya pada jam 2 pagi, 10 September 2018. Tiada gangguan bekalan air kepada pengguna berlaku di mana bekalan sedia ada adalah daripada LPA yang lain.