Sidebar

29
Fri, Oct
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Kewangan

Tools
Typography
Fungsi Dan Peranan Unit Kewangan
 1. Mengurus dan memproses semua jenis pembayaran kepada pelanggan mengikut tatacara kewangan Lembaga.
 2. Membuat semakan dan pengiraan terperinci bagi kesemua tuntutan bayaran yang dikemukakan bagi tujuan pengesahan dan kelulusan.
 3. Menyedia dan mengeluarkan laporan/maklumat untuk edaran dan rujukan semua kakitangan Lembaga.
 4. Mengendalikan akaun-akaun penghutang seperti Pinjaman Komputer, Kenderaan & Peribadi.
 5. Menguruskan pembayaran gaji, elaun dan kerja lebih masa.
 6. Mengurus Pesanan Rasmi Lembaga.
 7. Mengurus penawaran bagi perolehan secara Sebut harga.
 8. Menguruskan penawaran bagi perolehan secara Tender.
 9. Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Lembaga untuk kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
 10. Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank akaun Lembaga.
 11. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan untuk kelulusan Ahli Lembaga.
 12. Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan yang diluluskan dan memastikan segala tanggungan Lembaga adalah berpandukan dasar-dasar kewangan Lembaga.
 13. Memberi khidmat nasihat tentang penyediaan belanjawan.
 14. Mengurus dan mengakaunkan semua hasil terimaan yang diterima oleh Lembaga.
 15. Menguruskan Pelaburan Kewangan Lembaga di Institusi Kewangan Tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan selaras keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tunai Kerajaan Negeri Selangor.

 

  • Suziealaliza Binti Surin

   Suziealaliza Binti Surin

   Akauntan Gred WA44
  • Muhammad Faiz bin Jambri

   Muhammad Faiz bin Jambri

   Penolong Juruukur Bahan Gred JA29
  • Sharil Bin Pakir

   Sharil Bin Pakir

   Penolong Akauntan Gred W32
  • Norizah Binti Muhi

   Norizah Binti Muhi

   Penolong Akauntan Gred W29
  • Nur Aliaa Diyana Binti Khaini

   Nur Aliaa Diyana Binti Khaini

   Penolong Akuantan Gred W29
  • Mohd Suharry Bin Mohd

   Mohd Suharry Bin Mohd

   Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
  • Siti Khadijah Binti Udzir

   Siti Khadijah Binti Udzir

   Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
  • Siti Suziyanti Binti Zakaria

   Siti Suziyanti Binti Zakaria

   Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19