Sidebar

20
Thu, Jan
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Kawalan Badan Air

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Kawalan Badan Air

Navigasi

 1. Mendaftarkan setiap vesel yang menggunakan Navigasi Jalan Air Pedalaman.
 2. Memproses permohonan bagi Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman.
 3. Memproses permohonan baru bagi Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman.
 4. Menjalankan pemantauan berkala terhadap laluan Navigasi Jalan Air Pedalaman.
 5. Mengenalpasti lokasi peletakan signage yang bersesuaian.
 6. Menambahbaik signage yang telah dipasang di sepanjang laluan Navigasi Jalan Air Pedalaman.
 7. Mengemaskini rekod dan data vesel yang dilesenkan.
          

 Rekreasi

 1. Menyelaras dan mengawalselia pendaftaran aktiviti rekreasi  air bagi kawasan pantai, tasik dan sungai di Negeri Selangor.
 2. Menyediakan dan melaksanakan Peraturan aktiviti rekreasi air bagi kawasan pantai, tasik dan sungai di Negeri Selangor.
 3. Melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi aktiviti rekreasi air di kawasan pantai, tasik dan sungai.
 4. Menyedia dan menguruskan pangkalan data bagi maklumat rekreasi air. - mengemaskini data – data pengusaha.
 5. Mengambil tindakan ke atas aduan awam berhubung aktiviti rekreasi air. –bergantung kepada aduan.
 6. Menyelaras dan mengawalselia pemberian lesen aktiviti rekreasi bagi kawasan pantai, tasik dan sungai.
 7. Melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi syarat – syarat lesen aktiviti rekreasi di kawasan pantai, tasik dan sungai.
 8. Membuat persampelan kualiti air setiap tasik atau bekas lombong secara berjadual (1 tasik/bekas lombong – 4x/tahun)(24 tasik/bekas lombong pasa 2012).
 9. Memastikan setiap tasik atau bekas lombong mempunyai data longitud/latitud.
 10. Pemantauan berkala setiap tasik atau bekas lombong (sekurang-kurangnya 2x/tahun).
 11. Mengemaskini data tasik atau bekas lombong di dalam system E-LUAS (24 rekod).
 12. Menyedia dan melaksanakan Pelan Pengurusan Sumber Air Alternatif.
 13. Menyediakan dan mengemaskini Manual Pelan Tindakan Menghadapi Kemarau Negeri Selangor.
 14. Menyiasat dan mengambil tindakan ke atas aduan awam berhubung abstraksi sumber air alternatif.
 15. Kepentingan dan keperluan fungsi Lembaga diambilkira di dalam setiap cadangan atau pelan pembangunan yang melibatkan sumber air alternatif di Negeri Selangor.

Kajian Dan Penilaian Sumber Air

 1. Membuat persampelan kualiti air setiap tasik atau bekas lombong secara berjadual (1 tasik/bekas lombong – 4x/tahun)(24 tasik/bekas lombong pasa 2012)
 2. Memastikan setiap tasik atau bekas lombong mempunyai data longitud/latitud.
 3. Pemantauan berkala setiap tasik atau bekas lombong (sekurang-kurangnya 2x/tahun)
 4. Mengemaskini data tasik atau bekas lombong di dalam system E-LUAS (24 rekod).
 5. Menyedia dan melaksanakan Pelan Pengurusan Sumber Air Alternatif.
 6. Menyediakan dan mengemaskini Manual Pelan Tindakan Menghadapi Kemarau Negeri Selangor.
 7. Menyiasat dan mengambil tindakan ke atas aduan awam berhubung abstraksi sumber air alternatif.
 8. Kepentingan dan keperluan fungsi Lembaga diambilkira di dalam setiap cadangan atau pelan pembangunan yang melibatkan sumber air alternatif di Negeri Selangor.