Sidebar

29
Fri, Oct
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Pengubahan Sumber

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Pengubahan Sumber

 1. Memproses permohonan KB
 2. Menjalankan lawatan tapak bagi permohonan KB
 3. Memantau dan penguatkuasaan secara bersepadu bagi aktiviti pengubahan sumber
 4. Menjalankan pemantauan dan siasatan tapak dan surat ulasan bagi permohonan penutupan tapak
 5. Menjalankan siasatan ke atas aduan berkaitan aktiviti pebgubahan sumber
 6. Mengemaskini data- data /maklumat aktiviti pengubahan sumber di dalam sistem E-LUAS
 7. Mengeluarkan ulasan permohonan kepada agensi lain
 8. Menjalankan lawatan tapak bagi permohonan ulasan
 9. Memproses permohonan memperbaharui Kebenaran Bertulis Aktiviti Jeti
 10. Memproses permohonan baru Kebenaran Bertulis Aktiviti Jeti
 11. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Jeti Negeri Selangor bagi setiap permohonan baru dan permohonan memperbaharui KBAJ yang diterima.
 12. Menjalankan pemantauan berkala bagi setiap jeti yang diberi KBAJ
 13. Memastikan setiap jeti yang diberi KBAJ mematuhi syarat yang telah ditetapkan.