Sidebar

29
Fri, Oct
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Audit Dalam

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Audit Dalam

  1. Membantu pengurusan dalam mencapai objektifnya untuk menentukan tahap akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan kewangan.
  2. Menentukan bahawa operasi kewangan Lembaga Urus Air Selangor di uruskan selaras dengan prosedur yang ditetapkan serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang diwujudkan.
  3. Menentukan kebolehpercayaan dan keberkesanan sstem kewangan serta kawalan dalaman organisasi.
  4. Memastikan segala program dan aktiviti yang dijalankan oleh Lembaga Urus Air Selangor dilaksanakan dengan berhemat, cekap dan berkesan.
  5. Mengkaji asset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan.
  6. Memberi khidmat nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT.
  7. Melaporkan hasil pengauditan kepada Pengarah, Lembaga Urus Air Selangor dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.
  8. Mengesyorkan langkah-langkah pembetulan untuk diperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem operasi yang tidak menepati objektif, rancangan, standard atau anggaran perbelanjaan.
  9. Menyediakan Laporan Audit tanpa sebarang prejudis dan prasangka serta membentang Laporan Audit dalam Jawatankuasa Audit.
  10. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Pengarah lembaga Urus Air Selangor.