Sidebar

29
Fri, Oct
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Teknologi Maklumat

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Teknologi Maklumat

 1. Merancang, membangun dan memantau pencapaian Pelan Strategik ICT.
 2. Merancang, membangun, menyelaras, mengawasi pelaksanaan dan penyenggaraan sistem aplikasi dan laman web / portal.
 3. Menyediakan perkhidmatan multimedia secara dalaman.
 4. Menyedia dan menyenggara Dasar Keselamatan ICT.
 5. Mengurus, mengawal dan memantau penggunaan emel & kalendar Zimbra, capaian Internet, capaian data dan maklumat Lembaga.
 6. Mengurus dan memantau operasi dan keselamatan server-server dan rangkaian (LUAS & LUAS GUEST).
 7. Merancang, membangun, mengawasi pelaksanaan dan penyenggaraan peralatan rangkaian dan sistem keselamatan rangkaian.
 8. Merancang dan mengendalikan program kesedaran keselamatan ICT untuk kakitangan Lembaga.
 9. Merancang dan mengurus perolehan aset ICT termasuklah menyediakan spesifikasi teknikal aset, Sebutharga, Nota Minta dan mengesahkan ‘Good Received Notes’.
 10. Memantau keadaan semasa dan jangkahayat aset untuk tujuan penyediaan Cadangan Pelupusan Aset ICT.
 11. Merancang, membangun, mengurus dan mengawasi operasi dan pelaksanaan penyenggaraan pencegahan bilik server.
 12. Merancang, mengurus dan mengawasi pelaksanaan penyenggaraan pencegahan ke atas perkakasan dan perisian komputer, server dan aplikasi kritikal Lembaga.
 13. Menguruskan aduan ICT dan baikpulih kerosakan secara dalaman dalam tempoh 14 hari.
 14. Merancang dan menguruskan program-program latihan/kursus/taklimat ICT untuk kakitangan Lembaga.
 15. Memberikan perkidmatan rundingan dan ulasan ke atas projek-projek Lembaga yang berkaitan dengan perolehan ICT.
 16. Memberikan khidmat Urusetia bagi program-program Lembaga yang dikendalikan oleh Bahagian/Unit/Seksyen lain.
 17. Menyediakan perkhidmatan peminjaman peralatan ICT.

  • Razilah Binti Doraman

   Razilah Binti Doraman

   Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44
  • Norirwan Bin Mohamad

   Norirwan Bin Mohamad

   Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29
  • Muhamad Sani Bin Aripin

   Muhamad Sani Bin Aripin

   Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29
  • Nurul Farhanim Binti Abdul Manap

   Nurul Farhanim Binti Abdul Manap

   Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29
  • Muhammad Faisal Bin Shaibon

   Muhammad Faisal Bin Shaibon

   Juruteknik Komputer Gred FT19