Jawatankuasa Kecemasan Pencemaran Sumber Air Negeri Selangor

Tools
Typography

 Objektif :-

  1.  Menyelaras tindakan kecemasan secara bersepadu dan jangka masa segera dengan semua pihak terlibat semasa kejadian kecemasan berlaku.
  2. Memastikan tindakan jangka masa panjang diambil dengan menyediakan segala kemudahan infrastruktur yang berkaitan bagi menangani masalah tumpahan minyak atau bahan pencemar lain.
  3. Menyelaras tindakan kecemasan secara segera dan bersepadu dengan semua pihak terlibat. Memastikan semua pihak iaitu ahli-ahli Jawatankuasa mematuhi prosedur.