Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif Negeri Selangor

Tools
Typography

Sehubungan dengan itu, di atas tanggungjawab yang digalas satu Jawatankuasa Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif telah ditubuhkan pada 16 September 2005 sebagai pelan tindakan untuk menangani musim kemarau di Negeri Selangor.
Jawatankuasa Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif bertanggungjawab :-

  1. Mengenalpasti kolam, tasik, bekas lombong dan juga sumber air bawah tanah yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai sumber air alternatif bagi bekalan air.
  2. Merangka pelan tindakan bagi penggunaan sumber air alternatif.
  3. Mewartakan sumber air alternatif sebagai zon perlindungan.