Chief Information Officer (CIO)

Tools
Typography

Haslina Amer

Haslina Amer

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pegawai kanan agensi yang bertanggungjawab terhadap semua aspek teknologi maklumat agensi dan menyelaraskannya dengan strategi bisnes agensi. Pegawai kanan ini terlibat di dalam mesyuarat pengurusan dan berupaya mempengaruhi polisi dan perancangan strategik/hala tuju agensi.