Sidebar

29
Fri, Oct
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Fungsi

Tools
Typography

LUAS diperkasakan dengan peruntukan perundangan dan penguatkuasaan berdasarkan Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999. 17 fungsi utama LUAS berdasarkan Enakmen dapat dirumuskan kepada :-

  • Menyelaras perhubungan dan kerjasama pelbagai agensi dalam negeri;
  • Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar, pelan dan projek kerajaan;
  • Menjaga kepentingan negeri dalam hal ehwal sumber air;
  • Pengawalseliaan melalui perlesenan mengenai sebarang kegiatan dan aktiviti yang berhubungan dengan sumber air;
  • Pengawalseliaan melalui penguatkuasaan;