Piagam Pelanggan

Tools
Typography

Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, efisien dan sempurna bagi memenuhi kehendak pelanggan seperti berikut :

1. Pemberian Lesen.

  • Lesen Abstraksi Air Bumi - 14 hari bekerja.
  • Lesen Abstraksi Air Permukaan - 7 hari bekerja.
  • Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik - 35 hari bekerja.
  • Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman - 14 hari bekerja
  • Lesen Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar - 14 hari bekerja

2. Pemberian Kebenaran Bertulis.

  • Aktiviti Pengubahan Sumber (Pembinaan Jeti) - 35 hari bekerja.
  • Aktiviti Pengubahan Sumber (Selain Aktiviti Jeti) - 21 hari bekerja.

3. Tempoh Maklumbalas Aduan.

  • Akuan Terima Aduan - 2 hari bekerja.
  • Maklumbalas Tindakan Terhadap Aduan - 14 hari bekerja