Dasar, Visi dan Misi

Tools
Typography

Visi

“Menjadi organisasi pengurusan sumber air bersepadu yang unggul bagi menyokong wawasan Negeri Selangor”

Misi

“Mengurus sumber air Negeri Selangor secara holistik ke arah kesejahteraan sejagat”

Motto

"Berkualiti, Efisien dan Sempurna"

Slogan

"Air Untuk Semua"