Sidebar

09
Ahd, Mei

Mengenai E-Penyertaan

Alat
Tipografi

Mengenai E-Penyertaan

  • E-Penyertaan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS). Lembaga sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan kami menerokai perspektif yang lebih luas, sumber maklumat, dan penyelesaian yang berpotensi untuk meningkatkan keputusan dan perkhidmatan. Ia juga menyediakan asas bagi hubungan produktif, dialog dan perbincangan yang lebih baik, dan tadbir urus yang teratur.
  • Objektif E-Penyertaan adalah untuk melibatkan rakyat dalam dasar pembangunan dan proses membuat keputusan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Antara Saluran komunikasi yang digunakan adalah seperti Aplikasi Online, Borang Kajian Online, Konsultasi Awam, Maklum Balas Pertanyaan, Undian, Media Sosial rasmi iaitu Facebook dan Twitter.