Sidebar

22
Isn, Jul

Senarai Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam 2015

Alat
Tipografi
​1​.

​PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015

Penambahbaikan kaedah Pemberian Pergerakan Gaji T​ahunan Dalam Pelaksanaan jadual Gaji Minimum - M​aksimum

Muat Turun
2​​.

​PEKELIL​ING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

Muat Turun
​​3.

​PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2015

Imbuhan tetap Perumahan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan

Muat Turun