Sidebar

18
Sel, Jun
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK)

Alat
Tipografi

Pengenalan

KIK adalah satu kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada pekerja yang mewakili tempat kerja yang sama  atau BERSILANG FUNGSI, berkumpul secara sukarela untuk mengenal pasti masalah, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea idea yang kreatif dan berunsur inovasi bagi tujuan  penyelesaian kepada projek.


Objektif

  1. Keupayaan mencipta cara bekerja atau menghasilkan inovasi.
  2. Kebolehan menyelesaikan masalah atau membuat penambahbaikan kerja.
  3. Semangat bekerja secara berpasukan.
  4. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja positif.
  5. Dorongan kerja yang tinggi.
  6. Kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, organisasi dan Negara.
  7. Penggalakan penghasilan idea-idea yang inovatif dan kreatif.
  8. Pewujudan hubungan yang harmoni di antara pihak pengurusan dan pekerja.