Sidebar

01
Isn, Mac
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Pelan ICM

Alat
Tipografi

Pengenalan ICM

PELAN PENGURUSAN BERSEPADU PANTAI (INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT – ICM) DI NEGERI SELANGOR

Projek Pengurusan Bersepadu Pantai Pelabuhan Klang (ICM-Integrated Coastal Management)  merupakan program kerjasama teknikal di antara Kerajaan Negeri Selangor dengan pihak   Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Memorandum Perjanjian pada tahun 2001.

Pelabuhan Klang (merangkumi daerah Klang dan Kuala Langat) telah dipilih sebagai Tapak Demonstrasi Kebangsaan bagi Projek ICM.  Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) bertindak sebagai Pejabat Pengurusan Projek manakala Majlis Perbandaran Klang (MPK) dan Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat secara langsung dan melaksanakannya di samping jabatan-jabatan dan agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan, sektor swasta dan NGOs. Pelan ini telah diguna-pakai oleh Kerajaan Negeri Selangor selepas mendapat kelulusan melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang bersidang pada 24 Julai 2007.

Pengurusan Pantai Bersepadu (ICM) adalah sumber alam dan rangka kerja pengurusan alam sekitar yang menggunakan pendekatan integratif, holistik dan proses perancangan interaktif dalam menangani isu - isu pengurusan kompleks di kawasan pantai.

Tujuan utama ICM adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tadbir urus pantai dari segi keupayaannya untuk mencapai penggunaan lestari sumber pantai dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh ekosistem di kawasan pantai. Ia bertujuan untuk melakukan ini dengan melindungi integriti fungsi sistem sumber semula jadi ini, sambil membolehkan pembangunan ekonomi diteruskan. Melalui perancangan bersepadu, ICM bertujuan untuk menangani konflik dan konflik bersaing yang timbul daripada pelbagai penggunaan ruang dan sumber yang terhad .

Penerbitan