Pelan Strategik LUAS

Alat
Tipografi

Pengenalan

Pelan Strategik LUAS 2017 - 2021 ini dihasilkan untuk menetapkan hala tuju LUAS bagi tempoh lima (5) tahun. Pelan ini akan memastikan LUAS sentiasa berada di atas landasan yang tepat dan bergerak untuk mencapai visi dan misi bagi menyokong wawasan Negeri Selangor.


Pelan strategik ini menerangkan secara keseluruhan perancangan apa yang ingin dicapai oleh LUAS. Fokus strategik LUAS digambarkan melalui pelan tindakan bagi setiap objektif yang telah ditetapkan. Tiga (3) objektif yang ingin dicapai melalui pelan ini adalah;


i. Kelestarian Kuantiti dan Kualiti Sumber Air,
ii. Kecekapan dan Keberkesanan Penyampaian, dan
iii. Pengukuhan dan Keberkesanan Kerjasama Strategik.


Ketiga-tiga objektif ini dirangka untuk memantapkan dan mengukuhkan operasi LUAS bermula di peringkat pengurusan dalaman sehingga ke hubungan bersama pihak-pihak berkepentingan dan juga masyarakat. Ianya dirumus untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua di dalam aspek berkaitan sumber air negeri.

Penerbitan
  • Pelan Strategik LUAS 2012-2016
Muat Turun
  • Pelan Strategik LUAS 2017-2021
icon dload small

 


Warning: session_write_close(): write failed: No space left on device (28) in /var/www/html/v3/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 192

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in /var/www/html/v3/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 192