Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Laporan Sungai Negeri Selangor

Alat
Tipografi

Pengenalan

Tujuan penerbitan Laporan State Of The River Report’ SOR adalah bagi mengemaskini dan menganalisis maklumat pengurusan sumber air dan lembangan sungai di Negeri Selangor. Maklumat dan data diperolehi daripada pelbagai agensi dan pihak berkepentingan.

Tujuan penerbitan laporan ini adalah bagi meningkatkan kesedaran awam tentang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber air serta melaporkan status kuantiti dan kualiti terkini bagi sungai Klang, Sungai Selangor dan Sungai Langat.

Usaha yang telah dilaksanakan oleh semua agensi dan pihak berkepentingan didalam menangani pelbagai cabaran untuk meningkatkan kualiti air sungai.Pengurusan sumber air merangkumi aspek kualiti dan kuantiti punca-punca pencemaran, kaedah pengurusan sisa pepejal, navigasi jalan air pedalaman, rekreasi, program kesedaran awam.

LUAS menerbitkan Laporan ‘ State Of The River Report’ Sungai Selangor, Sungai Langat dan Sungai Klang setiap 3 tahun sekali.Setakat ini LUAS telah mengeluarkan Laporan SOR pada tahun 2005, 2008 dan 2011

Penerbitan
Bil. Sungai Tahun Terbitan Muat Turun
1.  Bernam 2015 SOR Sungai Bernam
2.  Klang

 2011

2015

SOR Sungai Klang

SOR Sungai Klang

3.  Langat

 2011

2015

SOR Sungai Langat

SOR Sungai Langat

 4.  Selangor

 2011

2015

SOR Sungai Selangor

SOR Sungai Selangor