Sidebar

As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Kewangan

Alat
Tipografi
Fungsi Dan Peranan Unit Kewangan
 1. Mengurus dan memproses semua jenis pembayaran kepada pelanggan mengikut tatacara kewangan Lembaga.
 2. Membuat semakan dan pengiraan terperinci bagi kesemua tuntutan bayaran yang dikemukakan bagi tujuan pengesahan dan kelulusan.
 3. Menyedia dan mengeluarkan laporan/maklumat untuk edaran dan rujukan semua kakitangan Lembaga.
 4. Mengendalikan akaun-akaun penghutang seperti Pinjaman Komputer, Kenderaan & Peribadi.
 5. Menguruskan pembayaran gaji, elaun dan kerja lebih masa.
 6. Mengurus Pesanan Rasmi Lembaga.
 7. Mengurus penawaran bagi perolehan secara Sebut harga.
 8. Menguruskan penawaran bagi perolehan secara Tender.
 9. Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Lembaga untuk kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
 10. Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank akaun Lembaga.
 11. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan untuk kelulusan Ahli Lembaga.
 12. Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan yang diluluskan dan memastikan segala tanggungan Lembaga adalah berpandukan dasar-dasar kewangan Lembaga.
 13. Memberi khidmat nasihat tentang penyediaan belanjawan.
 14. Mengurus dan mengakaunkan semua hasil terimaan yang diterima oleh Lembaga.
 15. Menguruskan Pelaburan Kewangan Lembaga di Institusi Kewangan Tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan selaras keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tunai Kerajaan Negeri Selangor.

 

 • Suziealaliza Binti Surin

  Suziealaliza Binti Surin

  Akauntan Gred WA41
  • Sharil Bin Pakir

   Sharil Bin Pakir

   Penolong Akauntan Gred W32
   • Siti Khadijah Binti Udzir

    Siti Khadijah Binti Udzir

    Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
   • Siti Suziyanti Binti Zakaria

    Siti Suziyanti Binti Zakaria

    Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
  • Norizah Binti Muhi

   Norizah Binti Muhi

   Penolong Akauntan Gred W29
   • Mohd Suharry Bin Mohd

    Mohd Suharry Bin Mohd

    Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19