Sidebar

As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Pengurusan Pejabat

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Pengurusan Pejabat

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa
 • Menguruskan keselamatan pejabat, kebersihan dan penyelenggaraan.
 • Menguruskan surat-menyurat dan sistem fail.
 • Bertanggungjawab dalam pengurusan am LUAS.
 • Menguruskan penyelenggaraan kenderaan rasmi.
 • Mengurus dan menyelaras aset, inventori dan stor termasuk menyediakan laporan-laporan berkaitan.
 • Bertanggungjawab dalam pengurusan Panel Perubatan

 • Asnawati Binti Saion

  Asnawati Binti Saion

  Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
  • Zanariah Binti Badrol Salleh

   Zanariah Binti Badrol Salleh

   Ketua Pembantu Tadbir Gred N22
   • Awaluddin Bin Kasmari

    Awaluddin Bin Kasmari

    Pembantu Tabdir Gred N19
    • Omar Bin DImin

     Omar Bin DImin

     Pemandu Kenderaan Gred H11
     • Zaidi Bin Arifin

      Zaidi Bin Arifin

      Pemandu Kenderaan Gred H11
    • Yunos Bin Asmuni

     Yunos Bin Asmuni

     Pemandu Kenderaan Gred H11
     • Mohd Shahril Bin Ismail

      Mohd Shahril Bin Ismail

      Pemandu Kenderaan Gred H11
      • Muhd Faezi Bin Mohamad Nasir

       Muhd Faezi Bin Mohamad Nasir

       Pemandu Kenderaan Gred H11
   • Mastura Binti Ajam

    Mastura Binti Ajam

    Pembantu Operasi Gred N11