Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Sumber Manusia Dan Integriti

 • Merancang keperluan tenaga manusia dan pembangunan organisasi Lembaga.
 • Merancang dan mengurus segala aspek pengurusan personel anggota Lembaga. 
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia melalui latihan dan kursus awam atau swasta. 
 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di Lembaga.

  • Mohd Tahir Bin Ab Talib

   Mohd Tahir Bin Ab Talib

   Pegawai Tadbir Gred N41
  • Muhammad Hilmi Bin Mahfol

   Muhammad Hilmi Bin Mahfol

   Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
  • Nor-Emy Binti Kamaruzaman

   Nor-Emy Binti Kamaruzaman

   Pembantu Tadbir Gred N19
  • Norfaezah Binti Ariffin

   Norfaezah Binti Ariffin

   Pembantu Tadbir Gred N19
  • Awaluddin Bin Kasmari

   Awaluddin Bin Kasmari

   Pembantu Tadbir Gred N19