Sidebar

As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Pejabat Wilayah Selangor/Bernam

 • Menjalankan siasatan tapak bagi isu-isu  aduan pencemaran sumber air secara berjadual
 • Menjalankan siasatan tapak bagi kes-kes kecemasan pencemaran sumber air.
 • Menyediakan Kertas Makluman kepada EXCO bagi setiap kes kecemasan pencemaran sumber air
 • Menyiasat dan menyediakan rangka kerja tindakan ke atas isu-isu di lembangan sungai dan pantai melalui Pasukan Petugas Lembangan Sungai dan Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Sungai dan Pantai Negeri Selangor
 • Mengemaskini rekod dan inventori isu pencemaran di dalam sistem E-LUAS
 • Mengemaskini Manual Menangani Tumpahan Minyak dan Bahan Pencemar
 •  Mengadakan bengkel/ seminar yang melibatkan agensi teknikal, NGO dan pihak berkepentingan.
 • Menyemak dan menyediakan ulasan permohonan sepanjang rizab pantai selari dengan pelan ICUZP
 • Menyediakan draf  garis panduan pembangunan di kawasan pantai

  • Bidasari binti Bahashim

   Bidasari binti Bahashim

   Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C44
  • Norazita binti Ismail

   Norazita binti Ismail

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Che Abdul Rahman bin Che Hasan

   Che Abdul Rahman bin Che Hasan

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Ahmad Asyraf bin Kamaruddin

   Ahmad Asyraf bin Kamaruddin

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Muhammad Helmi bin Abdullah

   Muhammad Helmi bin Abdullah

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Mohd Khidzir bin Amron

   Mohd Khidzir bin Amron

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Nurazwatul Nadia Binti Nordin

   Nurazwatul Nadia Binti Nordin

   Penolong Jurutera Gred JA29