Sidebar

18
Sel, Jun
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Abstraksi Air

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Abstraksi Air

 1. Memastikan pengurusan sumber air bumi dan permukaan serta pemantauan abstraksi sumber air dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai kepuasan pelanggan secara berterusan.
 2. Memberi nasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri berkenaan dengan dasar-dasar, cara-cara dan langkah-langkah yang hendak diambil untuk menjaga, memelihara dan memudahkan pembangunan mampan, penggunaan dan pemuliharaan sumber air yang efisien bagi maksud awam.
 3. Menjaga kepentingan Negeri di dalam hal pembangunan, pengurusan, penggunaan dan pemuliharaan sumber air (air bumi dan air permukaan).
 4. Memastikan sumber air bumi dan air permukaan dan alam persekitarannya berada di dalam keadaan yang terpelihara dan mampan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi Negeri yang sentiasa berdaya maju.
 5. Menyelaraskan dan mengawalselia pemberian Lesen Abstraksi Sumber Air bagi aktiviti abstraksi sumber air bumi dan air permukaan selaras dengan peruntukan perundangan Seksyen 41(2) dan Seksyen 44, Enakmen LUAS, 1999.
 6. Menjalankan pemantauan berkala terhadap pemegang – pemegang lesen abstraksi sumber air bagi memastikan pengurusan sumber air sentiasa mampan dan sejahtera.
 7. Memantau dan menyediakan laporan siasatan tapak bagi aduan-aduan berkaitan abstraksi sumber air.
 8. Mengemaskini pangkalan data dan maklumat sumber air dengan lengkap dan tepat melalui Sistem Perlesenan Abstraksi Sumber Air (SPASA).
 9. Menganalisa dan menyediakan laporan kemajuan Pelaksanaan Skim Pelesenan dan Caj Abstraksi Sumber Air Negeri Selangor kepada Pihak Berkuasa Negeri.
 10. Menjaga kepentingan pengguna-pengguna sumber air (air bumi dan air permukaan) berhubungan dengan jumlah dan kualiti sumber air.

  • Harnani Binti Shaharuddin

   Harnani Binti Shaharuddin

   Jurutera Gred J44
  • Muhd Syafiq Bin Roslan

   Muhd Syafiq Bin Roslan

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Mohd Norazmil Bin Abdul Rahman

   Mohd Norazmil Bin Abdul Rahman

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Muhamad Nahar Bin Mohammad Nasir

   Muhamad Nahar Bin Mohammad Nasir

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Ahmad Zahid Bin Jamadi

   Ahmad Zahid Bin Jamadi

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Izzati Amirah Binti Osman

   Izzati Amirah Binti Osman

   Penolong Jurutera Gred JA29