Unit Perancangan Dan Penyelidikan

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Perancangan Dan Penyelidikan

 • Memberi input dalam pelaksanaan perancangan pembangunan dengan memastikan perancangan, pembangunan dan pengezonan guna tanah berkaitan sumber air, lembangan sungai dan perairan pantai.            

  • Mohd Azhar Bin Mohd Yusof

   Mohd Azhar Bin Mohd Yusof

   Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J44
  • Aminnuddin Bin Zakaria

   Aminnuddin Bin Zakaria

   Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29
  • Nor Hamimah Binti Idris

   Nor Hamimah Binti Idris

   Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29
  • Siti Suhailah Binti Md Said

   Siti Suhailah Binti Md Said

   Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29