Sidebar

18
Sel, Jun
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Perundangan

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Perundangan

 • Memastikan Enakmen LUAS dan peraturan-peraturan subsidiarinya dikuatkuasakan dan dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan perancangan dan pembangunan LUAS
 • Menggubal atau menyemak penyediaan peruntukan perundangan yang berkaitan dengan aktiviti dan bidang kuasa LUAS.
 • Memberi nasihat perundangan dalam perkara-perkara operasi dan pentadbiran LUAS yang mempunyai implikasi perundangan.
 • Memantau dan menyelia penyediaan kertas siasatan yang dibuka bagi sebarang kesalahan di bawah Enakmen LUAS.
 • Mengendalikan dan menyelia perjalanan kes Mahkamah samada jenayah atau sivil, untuk atau bagi pihak Lembaga.

  • Norfazilah Binti Shaharudin

   Norfazilah Binti Shaharudin

   Pegawai Undang-Undang Gred L41
  • Siti Maryam Binti Kamarudin

   Siti Maryam Binti Kamarudin

   Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29
  • Azimah Binti Ahmad Tarmizi

   Azimah Binti Ahmad Tarmizi

   Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29