Unit Audit Dalam

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Audit Dalam

 • Memberi nasihat dan pandangan mengenai keberkesanan, kekukuhan dan kawalan dalaman Lembaga termasuk sistem ICT. 
 • Melaporkan hasil pengauditan kepada Pengarah dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.   
 • Menilai aktiviti Lembaga dengan memberi tumpuan terhadap penggunaan sumber serta pencapaian matlamat secara efektif, efisien dan ekonomi.

 

  • Nor Atika Binti Nasrah

   Nor Atika Binti Nasrah

   Penolong Juruaudit Gred W29
  • Nurul Aini Binti Sidol

   Nurul Aini Binti Sidol

   Pembantu Tadbir Gred N19
  • Shahzreena Binti Badaruddin

   Shahzreena Binti Badaruddin

   Pembantu Tadbir Gred N19