Unit Korporat

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Korporat

 • Menyelaras hal ehwal komunikasi korporat bagi membolehkan komunikasi dalaman dan luaran Lembaga dilaksanakan dengan berkesan.
 • Menyelaras hal ehwal maklumat am Lembaga bagi membolehkan maklumat disebarkan dan disampaikan dengan berkesan.  
 • Mengurus perkhidmatan pelanggan bagi memenuhi kehendak dan ekspetasi pelanggan terhadap mutu penyampaian perkhidmatan Lembaga.
 • Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan kualiti bagi memastikan perkhidmatan Lembaga disampaikan dengan tepat dan berkesan seperti yang ditetapkan.
 • Menyelaras aktiviti inovasi bagi meningkatkan budaya kreatif dan inovatif kakitangan Lembaga.

  • Ishak Bin Kamaruzaman

   Ishak Bin Kamaruzaman

   Pegawai Penerangan Gred S44
  • Mohd Noh Bin Mohd Yusoff

   Mohd Noh Bin Mohd Yusoff

   Penolong Pegawai Penerangan Gred S29
  • Nurliyana binti Zulkeflee

   Nurliyana binti Zulkeflee

   Penolong Pegawai Penerangan Gred S29
  • Nur Izzati Binti Azahar

   Nur Izzati Binti Azahar

   Pembantu Tadbir Gred N19
  • Nur Syahirah Binti Azani

   Nur Syahirah Binti Azani

   Pembantu Tadbir Gred N19