Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Pelesenan

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Pelesenan

 • Menyelaras semua permohonan, pengeluaran dan pemantauan lesen-lesen yang dikawal selia oleh Lembaga. Berikut adalah senarai lesen yang dirujuk :
 1. Lesen Abstraksi Air Bumi                                                     
 2. Lesen Air Permukaan                                                
 3. Kebenaran bertulis aktiviti Pengubahan Sumber
 4. Lesen Kemasukan dan Pelepasan Bahan Pencemar
 5. Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman
 6. Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik

  • Tuan Fatimah Binti Tuan Yahaya

   Tuan Fatimah Binti Tuan Yahaya

   Penolong Jurutera Gred JA29
  • Mameylinda binti Ramlee

   Mameylinda binti Ramlee

   Pembantu Tadbir Gred N22
  • Zuhanis Binti Muhamad Ali

   Zuhanis Binti Muhamad Ali

   Pembantu Tadbir Gred N19
  • Nabillah Binti Azhar

   Nabillah Binti Azhar

   Pembantu Tadbir Gred N19