Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Jawatankuasa Kecemasan Pencemaran Sumber Air Negeri Selangor

Alat
Tipografi

Pengerusi

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains Teknologi dan Inovasi dan Hal Ehwal Pengguna - Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian

Ahli Jawatankuasa
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor
  • Jabatan Alam Sekitar Selangor
  • Jabatan Kesihatan Selangor
  • Lembaga Lebuhraya Malaysia
  • Pihak Berkuasa Tempatan yang terlibat
  • Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor
  • Pejabat Tanah dan Daerah yang terlibat
  • Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd
  • Konsesi Lebuhraya berkaitan
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
  • Indah Water Konsortium
  • Tenaga Nasional Berhad
  • Jabatan Bomba Malaysia
  • Jabatan/Agensi berkaitan mengikut keperluan
Setiausaha

Lembaga Urus Air Selangor

Objektif Jawatankuasa

 Objektif :-

 1. Menyediakan satu garis panduan pengurusan tindakan bagi menangani kes kecemasan pencemaran sumber air termasuklah tumpahan minyak dan bahan pencemar lain ke dalam sumber air.
 2. Menyelaras tindakan kecemasan secara bersepadu dan jangka segera dengan semua pihak yang terlibat semasa kecemasan pencemaran air berlaku.
 3. Memastikan jabatan/agensi di dalam Jawatankuasa ini mematuhi dan mengikuti prosedur bagi melicinkan tindakan yang akan diambil, termasuk penyediaan logistik dan peralatan berkaitan dengan kes kecemasan pencemaran sumber air.