Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Jawatankuasa Pelaksana Pemuliharaan Sungai - Sungai Di Selangor

Alat
Tipografi

Pengerusi

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Kemudahan Awam - Yang Berhormat Tuan Ir. Izham bin Hashim

Setiausaha

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Kemudahan Awam - Yang Berhormat Tuan Ir. Izham bin Hashim

Ahli Jawatankuasa
 1. Unit Perancang Ekonomi (Seksyen Makro & Penswastaan)
 2. Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor
 3. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
 4. Jabatan Alam Sekitar Selangor
 5. Pihak Berkuasa Tempatan
 6. Pejabat Tanah dan Daerah
 7. Landasan Lumayan Sdn Bhd (anak syarikat MBI)
 8. NGO
Objektif Jawatankuasa

Merancang dan memantau program-program pemuliharaan dan pembangunan sungai-sungai di Selangor.

 1. Merancang aktiviti atau program dalam memulihara dan meningkatkan kualiti air sungai di Negeri Selangor;
 2. Memantau pelaksanaan program Pembangunan dan Pemuliharaan Sungai seperti projek Selangor Maritime Gateway (SMG) Sungai Klang oleh LLSB (anak syarikat MBI);
 3. Merancang program kesedaran awam dan mempromosi bagi pemuliharaan sungai seperti pelaksanaan Program Qua-Qua yang melibatkan pemantauan kuantiti dan kualiti sungai dari aspek fizikal, kimia dan biologi dikalangan pelajar sekolah dan lain-lain;
 4. Merancang program penanaman semula pokok/bakau dikawasan strategik bagi tujuan pemuliharaan ekosistem;
 5. Menggalakkan keterlibatan aktif pihak Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam melaksanakan Program Pantai dan Sungai Angkat Negeri Selangor yang diurusetiakan pihak LUAS;
 6. Menggalakkan keterlibatan aktif pihak berkepentingan seperti NGO dan komuniti setempat dalam kajian atau program pemuliharaan sungai; dan
 7. Memantau pelaksanaan program pemuliharaan sungai oleh pihak berkepentingan/komuniti samada melibatkan pembangunan infrastruktur mesra alam /goes green bagi meningkatkan kualiti air atau eko-pelancongan.