Sidebar

18
Sab, Sep
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Sungai Dan Pantai Negeri Selangor

Alat
Tipografi

Pengerusi

Y.B Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Asas Tani Selangor

Ahli Jawatankuasa

 1. Pengarah LUAS atau wakilnya
 2. Pengarah UPEN atau wakilnya
 3. Pengarah Jabatan Alam Sekitar atau wakilnya.
 4. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran atau wakilnya.
 5. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa atau wakilnya.
 6. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains atau wakilnya.
 7. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau wakilnya.
 8. Pengarah Jabatan Kesihatan atau wakilnya.
 9. Pengarah Jabatan Pertanian atau wakilnya.
 10. Pengarah Jabatan Perhutanan atau wakilnya..
 11. Pengarah Jabatan Perikanan atau wakilnya.
 12. Semua Pegawai Daerah atau wakilnya.
 13. Semua Yang Di Pertua Pihak Berkuasa Tempatan atau wakilnya.
 14. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor)
Setiausaha

LUAS

Objektif Jawatankuasa

Objektif utama jawatankuasa ini adalah bagi menyelaras dan memantau aktiviti di Lembangan Sungai dan Pantai selaras Pelan IRBM dan ICM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi LUAS sebagaimana yang terkandung di dalam Seksyen 6, Enakmen LUAS 1999 dan pelaksanaan Pelan Pengurusan Bersepadu seksyen 46(1).