Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Sungai Dan Pantai Negeri Selangor

Alat
Tipografi

Pengerusi

Y.B Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Asas Tani Selangor

Ahli Jawatankuasa

 1. Pengarah LUAS atau wakilnya
 2. Pengarah UPEN atau wakilnya
 3. Pengarah Jabatan Alam Sekitar atau wakilnya.
 4. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran atau wakilnya.
 5. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa atau wakilnya.
 6. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains atau wakilnya.
 7. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau wakilnya.
 8. Pengarah Jabatan Kesihatan atau wakilnya.
 9. Pengarah Jabatan Pertanian atau wakilnya.
 10. Pengarah Jabatan Perhutanan atau wakilnya..
 11. Pengarah Jabatan Perikanan atau wakilnya.
 12. Semua Pegawai Daerah atau wakilnya.
 13. Semua Yang Di Pertua Pihak Berkuasa Tempatan atau wakilnya.
 14. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor)
Setiausaha

LUAS