Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif Negeri Selangor

Alat
Tipografi

Pengerusi

Pengarah LUAS

Ahli Jawatankuasa

Jabatan Kerajaan Negeri

(UPEN,JKM,JMM,JKNS,PTGS,JPBD,PBT dan PTD)

Syarikat Konsesi Air

(Air Selangor,SPAN)

Lain-lain

(PKPS,KDEB,PNSB)

Setiausaha

LUAS

Objektif Jawatankuasa

Sehubungan dengan itu, di atas tanggungjawab yang digalas satu Jawatankuasa Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif telah ditubuhkan pada 16 September 2005 sebagai pelan tindakan untuk menangani musim kemarau di Negeri Selangor. Jawatankuasa Pasukan Petugas Sumber Air Alternatif bertanggungjawab :

1. Mengenalpasti kolam, tasik, bekas lombong dan juga sumber air bawah tanah yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai sumber air alternatif bagi bekalan air.

2. Merangka pelan tindakan bagi penggunaan sumber air alternatif.

3. Mewartakan sumber air alternatif sebagai zon pelindungan.