Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Perundangan

Alat
Tipografi

Enakmen LUAS 1999

Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Selangor, pada 9 April 1999, adalah diisytiharkan untuk makluman umum:

 

Undang-Undang Subsidiari

UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI DI BAWAH ENAKMEN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 1999

1. Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa (Sel. P.U 20)
2. Penetapan Tarikh Mula Berkuatkuasa Enakmen LUAS, 1999 (SEL. P.U. 14)
3. Peraturan-Peraturan (Pengkompaunan Kesalahan) Lembaga Urus Air Selangor 2006 (Sel.P.U. 8)
4. Peraturan-Peraturan Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar 2012 (Sel. P.U. 43)
5. Peraturan-Peraturan Navigasi Jalan Air Pedalaman 2012 (Sel. P.U. 44)
6. Peraturan-Peraturan Abstraksi Sumber Air 2012 (Sel. P.U. 72)
7. Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) 2012 (Sel. P.U. 113)
8.

Peraturan-Peraturan Aktiviti Pengubahan Sumber (Selangor) 2013 (Sel. P.U. 139)

9. Peraturan-Peraturan Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik (Selangor) 2014 (Sel. P.U. 3)
10.

Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Langat (Sel. P.U. 14)

11.

Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Selangor (Sel. P.U. 15)

12.

Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Klang (Sel. P.U. 16)

 Bil.SubsidiariMuat Turun
Pemberitahuan Warta Negeri

 

 BIL  PERKARA MUAT TURUN
1. Pemberitahuan Caj Bagi Abstraksi Air Daripada Mana-Mana Sumber Air (No. 1366/2015)
 icon dload small
2. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan) 2009 (No.2171/2009)                                                                                                                                       icon dload small
3. Pelan Pelaksanaan Strategi Perairan Pantai Pelabuhan Klang (No.3024/2019)  icon dload small
4. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan) 2010 (No.1189/2019)  icon dload small
5. Pemberitahuan Caj Bagi Pelencongan Air Daripada Mana-mana Sumber Air (No. 3617/2010)
 icon dload small
6.

Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan (No. 2) 2010 (No. 3959/2010)

 icon dload small
7. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2013 (No. 4513/2013)
 icon dload small
8. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2014 (No.1589/2014)  icon dload small
9. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) (No.2) 2014 (No.3190/2014)  icon dload small
10. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) (No.3) 2014 (No.3322/2014)  icon dload small
11. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2015 (No. 1855/2015)  icon dload small
12. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2016 (No.1170/2016)  icon dload small
13. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) (No.2) 2016 (No. 1171/2016)  icon dload small
14. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2017 (No.1694/2017)  icon dload small