Logo Rasmi

Alat
Tipografi

  • Biru - Menggambarkan warna air yang kebiruan, syahdu, hidup dan bersih. Ianya dibahagikan kepada 3 bahagian jalur beralun yang mana bahagian teratas menggambarkan badan air daratan yang terdiri dari air sungai, kolam, tasik, empangan, dan tanah perairan wetlands). Bahagian jalur di tengah menggambarkan badan air bumi (groundwater), dan bahagian jalur di bawah menggambarkan air perairan pantai (coastal waters).
  • Kuning (atas) – Menggambarkan pemeliharaan, penggalakkan dan pertumbuhan eko-sistem dan alam persekitaran yang sempurna bagi alam flora dan habitat air untuk mengekalkan kepelbagaian spesis.
  • Kuning (bawah) – Menggambarkan tanah-tanih di dalam suatu kawasan tadahan yang dipelihara dengan baik. Pengubahan mukabumi, teresan, gunatanah dan penanaman tumbuh-tumbuhannya dijalankan dengan sempurna supaya serasi dengan alam sekitar sumber air, mesra alam sekitar dan menyumbang kepada percambahan alam flora dan faunanya.
  • Garisan yang tebal berwarna biru gelap – Menggambarkan ruang lingkup pengurusan yang mantap, efisien dan mampan.