Sidebar

29
Jum, Okt
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Piagam Pelanggan

Alat
Tipografi

Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, efisien dan sempurna bagi memenuhi kehendak pelanggan seperti berikut :

1. Pemberian Lesen.

 • Lesen Abstraksi Air Bumi - 14 hari bekerja.
 • Lesen Abstraksi Air Permukaan - 10 hari bekerja.
 • Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik - 7 hari bekerja.
 • Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman - 5 hari bekerja
 • Lesen Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar - 8 hari bekerja

2. Pemberian Kebenaran Bertulis.

 • Aktiviti Pengubahan Sumber (Pembinaan Jeti) - 35 hari bekerja.
 • Aktiviti Pengubahan Sumber bagi Permohonan Baru (Selain Aktiviti Jeti) - 21 hari bekerja.
 • Aktiviti Pengubahan Sumber bagi Permohonan Pembaharuan (Selain Aktiviti Jeti) - 14 hari bekerja.

3. Pembayaran Baucar.

 • 14 hari.

4. Cetakan Lesen dan Kebenaran Bertulis.

 • 2 hari bekerja.

5. Tempoh Maklumbalas Aduan.

 • Akuan Terima Aduan - 2 hari bekerja.
 • Maklumbalas Tindakan Terhadap Aduan - 14 hari bekerja