Dasar, Visi dan Misi

Alat
Tipografi

Visi

“Menjadi organisasi pengurusan sumber air bersepadu yang unggul bagi menyokong wawasan Negeri Selangor”

Misi

“Mengurus sumber air Negeri Selangor secara holistik ke arah kesejahteraan sejagat”

Slogan

"Air Untuk Semua"