Loader
Logo LUAS
Print
All Departments
 • All Departments
 • Pejabat Pengarah
 • Unit Korporat
 • Unit Teknologi Maklumat
 • Unit Audit Dalam
 • Unit Pelesenan
 • Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Unit Pengurusan Pejabat
 • Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti
 • Unit Kewangan
 • Bahagian Pengurusan Lembangan Sungai dan Pantai
 • Pejabat Wilayah Selangor/Bernam
 • Pejabat Wilayah Klang/Sg. Buloh
 • Pejabat Wilayah Langat/Sepang
 • Unit Pengurusan Alam Sekitar
 • Unit Pengurusan Makmal
 • Unit Hidrologi
 • Unit Skuad Pantas
 • Bahagian Perancangan dan Pembangunan
 • Unit Perancangan dan Penyelidikan
 • Unit Pengubahan Sumber
 • Unit Kawalan Badan Air
 • Unit Abstraksi Air
 • Unit Projek
 • Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
 • Unit Perundangan
 • Unit Penguatkuasaan
Staff

Mohd Fahmi Bin Zainudin

Unit Skuad Pantas

Pembantu Awam Gred H11

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram