Loader
Logo LUAS
Print
All Departments
 • All Departments
 • Pejabat Pengarah
 • Unit Korporat
 • Unit Teknologi Maklumat
 • Unit Audit Dalam
 • Unit Pelesenan
 • Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Unit Pengurusan Pejabat
 • Unit Pengurusan Sumber Manusia Dan Integriti
 • Unit Kewangan
 • Bahagian Pengurusan Lembangan Sungai dan Pantai
 • Pejabat Wilayah Selangor/Bernam
 • Pejabat Wilayah Klang/Sg. Buloh
 • Pejabat Wilayah Langat/Sepang
 • Unit Pengurusan Alam Sekitar
 • Unit Pengurusan Makmal
 • Unit Hidrologi
 • Unit Skuad Pantas
 • Bahagian Perancangan dan Pembangunan
 • Unit Perancangan dan Penyelidikan
 • Unit Pengubahan Sumber
 • Unit Kawalan Badan Air
 • Unit Abstraksi Air
 • Unit Projek
 • Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
 • Unit Perundangan
 • Unit Penguatkuasaan
Staff

Norfazilah Binti Shaharudin

Unit Perundangan

Pegawai Undang-Undang Gred L44

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram