Loader
Logo LUAS
Print
Diterbitkan pada :
Tamat pada : 2018-12-31
Jumlah pelawat : 2466

LAWATAN PEMERIKSAAN PANEL PENILAIAN ANUGERAH PENGURUSAN PEJABAT & PENTADBIRAN CEMERLANG (APPC) TAHUN 2018

LAWATAN PEMERIKSAAN PANEL PENILAIAN ANUGERAH PENGURUSAN PEJABAT & PENTADBIRAN CEMERLANG (APPC) TAHUN 2018

Pada 21 Mac 2018, Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) telah menerima lawatan pemeriksaan dari Panel Penilai Anugerah Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2018. Penilaian APPC pada tahun ini telah disertai 9 orang panel penilai, yang beberapa kriteria iaitu Pengurusan Organisasi, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Projek Pembangunan, Pengurusan ICT, Pengurusan Rekod, Pengurusan Teras dan Pengurusan Pelanggan. DIharapkan dengan kehadiran panel-panel APPC ini dapat meningkatkan lagi produktiviti dan tahap perkhidmatan Lembaga.

LUAS

LUAS

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram