Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-03-17
Jumlah pelawat : 5195

1. Perlembagaan Persekutuan

  • Item 6(c) Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan, bidang kuasa di bawah senarai Negeri; “6. Kerja-kerja Negeri dan air, iaitu: (c) Tertakluk kepada Senarai Persekutuan, air (termasuk sungai dan terusan tetapi tidak termasuk bekalan dan perkhidmatan air); pengawalan kelodak; hak riparia.”

2. Pihak Berkuasa Negeri

  • Keputusan MMKN 32/2013 mengenai pemakaian, pelaksanaan dan urusetia DSAN melalui Jawatankuasa Teknikal LUAS, s26, s6(1)(f).
  • Surat YB Dato SUK bertarikh 27 Okt 2014 kepada KSU NRE, s.k KP JPS M’sia, UPEN Selangor perlunya merundingi dengan LUAS mengenai sumber air, s6(1).

3. Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999

  • Pengurusan sumber air berdasarkan Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 yang diluluskan oleh DUN Selangor.

Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram