Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2023-11-07
Jumlah pelawat : 3770

FRIENDS OF RIVERS (FOR)

  1. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 25 Januari 2019 telah meluluskan pewujudan Jawatankuasa Pelaksana Pemuliharaan Sungai-Sungai di Negeri Selangor dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam dan Lembaga sebagai urusetia.
  2. Salah satu inisiatif pemuliharaan sungai yang diperkenalkan melalui jawatankuasa ini adalah pewujudan Friends of Rivers(FoR) di setiap sungai-sungai di Negeri Selangor.

OBJEKTIF FRIENDS OF RIVERS (FOR)

  1. Meningkatkan kesedaran serta rasa cinta masyarakat terhadap kepentingan sungai di Negeri Selangor serta pemeliharaan ekosistem.
  2. Sense of ownership dan kebertanggungjawaban di kalangan komuniti terhadap sungai.
  3. Kolaborasi bersama komuniti setempat dalam melaksanakan program/aktiviti pemuliharaan sungai secara konsisten.
  4. Mewujudkan persekitaran sungai yang bersih, ceria dan selamat untuk dikunjungi.

WEB APLIKASI FRIENDS OF RIVERS (FOR)

Layari: https://for.luas.gov.my/


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram