Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2024-05-09
Jumlah pelawat : 9155

Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, efisien dan sempurna bagi memenuhi kehendak pelanggan seperti berikut :

1. Pemberian Lesen.

 • Lesen Abstraksi Air Bumi - 14 hari bekerja.
 • Lesen Abstraksi Air Permukaan - 14 hari bekerja.
 • Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik - 10 hari bekerja.
 • Lesen Navigasi Jalan Air Pedalaman - 10 hari bekerja
 • Lesen Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar - 14 hari bekerja

2. Pemberian Kebenaran Bertulis.

 • Aktiviti Pengubahan Sumber (Pembinaan Jeti) - 35 hari bekerja.
 • Aktiviti Pengubahan Sumber bagi Permohonan Baru (Selain Aktiviti Jeti) - 21 hari bekerja.
 • Aktiviti Pengubahan Sumber bagi Permohonan Pembaharuan (Selain Aktiviti Jeti) - 14 hari bekerja.

3. Pembayaran Baucar.

 • 14 hari.

4. Cetakan Lesen dan Kebenaran Bertulis.

 • 2 hari bekerja.

5.Tempoh Maklumbalas Aduan.

 • Akuan Terima Aduan - 2 hari bekerja.
 • Maklumbalas Tindakan Terhadap Aduan - 14 hari bekerja

Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram