Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2024-07-11
Jumlah pelawat : 4210
BILPERKARAMUAT TURUN
1.Pemberitahuan Caj Bagi Abstraksi Air Daripada Mana-Mana Sumber Air (No. 1366/2015)Muat Turun
2.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan) 2009 (No.2171/2009)Muat Turun
3.Pelan Pelaksanaan Strategi Perairan Pantai Pelabuhan Klang(No.3024/2019)Muat Turun
4.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan) 2010(No.1189/2019)Muat Turun
5.Pemberitahuan Caj Bagi Pelencongan Air Daripada Mana-mana Sumber Air 2010 (No. 3617/2010)Muat Turun
6.

Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan (No. 2) 2010 (No. 3959/2010)

Muat Turun
7.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2013(No. 4513/2013)Muat Turun
8.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2014(No.1589/2014)Muat Turun
9.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) (No.2) 2014(No.3190/2014)Muat Turun
10.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) (No.3) 2014(No.3322/2014)Muat Turun
11.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2015(No. 1855/2015)Muat Turun
12.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2016(No.1170/2016)Muat Turun
13.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) (No.2) 2016(No. 1171/2016)Muat Turun
14.Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan sekatan) 2017(No.1694/2017)Muat Turun
15.Pemberitahuan Caj Penggunaan Air di Bawah Seksyen 44 2023 (No. 4626/2023)Muat Turun

Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram